Isteni pillanatok


VLADIMIR: Nem mondta biztosra, hogy jön.
ESTRAGON: És ha nem jön?
VLADIMIR: Akkor holnap megint eljövünk.
ESTRAGON: És holnapután is.
VLADIMIR: Esetleg.
ESTRAGON: És így tovább.
VLADIMIR: Azaz, hogy…
ESTRAGON: Amíg el nem jön. 

Ez a reggel se volt más, mint a többi. Kávézott, elolvasta a lapokat és megigazította a nyakkendőjét. Futólag belepillantott a tükörbe, elégedetten megszemlélte magát és kilépetett a bejárati ajtón. Az autója – az Égi Szekér, ahogy tréfásan becézték, rajta cége, a Szent Bálvány emblémájával – ott állt a ház előtt, mellette pedig a sofőrje S. György és a titkárja S. Gabriel, mindketten a cég által előírt kötelező sárga, giccsesen fénylő tányérsapkában.
– Laudetur! – köszöntek egymásnak a megszokott módon, majd beszálltak a kocsiba. Szavak nélküli megegyezés volt köztük, hogy addig nem beszélnek munkáról, amíg ki nem érnek a birtok területéről és istenhozzádot nem intenek az öreg kapusnak, Péter bácsinak.
Ahogy suhant előre az autó a fehér márványkövezeten, egyre jobban látszott az apó kedves kis házikója. És már látták is, ahogy Péter bácsi szalad kinyitni a kaput, kezében nagy, sárga kulcscsomóját lóbálva.
– Isten önnel Péter bácsi! – kiabált ki a kocsiból S. György. – Aztán nehogy beengedjen mindenféle semmirekellőt, mint a múltkor! Akkor se, ha azt állítaná magáról, hogy pap! Hallja e, a papok mind gazemberek!

A kocsi kigördült a kapun és végre rátérhettek a mai menetrendre.
– Na, hova megyünk ma Gabriel? Kik várnak ma segítséget tőlünk? A rászorulók, a nyomorultak, a szerencsétlenek, az éhezők, netán a lelki válságban szenvedők, az erkölcsi nyomorban fetrengők vagy a börtöntöltelékek? Kinek van ma szüksége ránk, ki akar ma a lelki táplálék örömében részesülni?
– Nos, Mr. Godot – felelte S. Gabriel a jegyzeteiben lapozgatva- szerény véleményem szerint nem csak a felsorolt nagy szükségben szenvedőknek, hanem mindenkinek egyformán hallania kellene az Ön szavait. De ha javasolhatnék valamit, akkor menjünk ma a bolondokházába, van ott egy nagyon súlyos eset, akit mihamarabb látnia kellene.
– Ha emlékezetem nem csal, tegnap említett nekem két csavargót… mi is volt a nevük… talán Vladimir és Estragon, akik már az öngyilkosság szélén állnak és napok óta rám várnak az út szélén, árokban alszanak. Nincs mit enniük, csak fehérrépa és már teljesen kétségbe vannak esve… Ezt igazán nem hagyhatjuk annyiban S. Gabriel, nem gondolja?
– Uram, valóban azt ajánlanám, hogy hozzájuk menjünk ma, ha nem találnám súlyosabbnak ezt az őrültet, minden bármelyik másik estnél. Tudja Mr. Godot –fogta Gabriel suttogóra a hangját – ez az elmebajos azt állítja magáról, hogy ő Dionysos, de még ez nem is lenne olyan nagy baj, hanem azt mondja cégünkről, hogy bálványimádást gyakorlunk titokban… de még ezt is tudnánk valahogy kezelni, hiszen a negatív reklám is reklám… de amit magáról állít Uram, hát az már tűrhetetlen.
– Miért, mit mondott rólam?
– Azt, hogy Ön halott! Azt, hogy Ön megszűnt létezni a világ számára! – mondta megborzongva S. Gabriel.
– Hahaha! Ne vegye a szívére kedves Gabriel! – nevetett fel jókedvűen Mr. Godot –Még hogy meghaltam! Hahaha, hát ez jó. Akkor meglátogatjuk ma ezt a Dionysost. György, a bolondokházába! Gabriel, mit kell tudnunk erről a jóemberről?
– Friedrich Wilhelm a tragikusan elméleti ember, aki éltét veszedelmesnek gondolta, holott egy könyvelő is többet és veszélyesebben élt, mint ő. Mondják, egyszer lement a postára és meglátta, hogy egy konfliskocsis veri a lovát és habár egész életében a részvét ellen beszélt most mégis zokogva borult a megvert ló nyakába. Folyton leveleket írt a pápának és Európa uralkodóinak közös Római találkozóra invitálván őket. A kezdetektől szörnyű dolgokat mondott cégünkről és pocskondiázta azt, végül aztán állapota odáig fejlődött, hogy azt állítja: Ön meghalt.

Megérkeztek a kórház elé. Csillogó-villogó, modern üvegépület volt. Látszott rajta, hogy itt bizony nem bolondokként kezelik a pácienseket, hanem betegekként, akiknek kiemelt figyelem és nyugalom jár, csendes környezetben. Azonban az épületben a kívülről látszó nyugalomnak nyoma sem volt, őrültekháza uralkodott: halomba dobálva hevert mindenféle kórházi limlom: matrac, öreg, rongyos köntös, nadrág, kék csíkos ing, hasznavehetetlen lábbeli. Mr. Godot-ot persze mindenki ismerte, nem is kellett elővennie kártyáját, mellyel igazolta volna, hogy tagja az orvosok szövetségének és hogy okleveles pszichiáter. Minden ajtó megnyílt előtte, a nővérkék pedig álmodozva mosolyogtak rá és Gucci márkájú öltönyére. S. Gabriel gyorsan elszaladt a főorvosért, aki el volt ragadtatva a hírtől, hogy a híres pszichiáter meg akarja vizsgálni egyik betegét.
– Természetesen Doktor Úr, hogyne-hogyne! –válaszolta S. Gabriel engedélyt kérő kérdésére válaszolva és szinte dagadt a büszkeségtől. – Nagy megtiszteltetés a mi kis kórhátunk számára, hogy egy olyan valaki, mint Ön! Nem találok szavakat a meghatottságtól!
– Ugyan-ugyan szóra sem érdemes! –mondta joviálisan mosolyogva Mr. Godot. – Ha megtenné, hogy a páciens kórterméhez vezet.
– Doktor Úr, ez a bizonyos Friedrich Wilhelm nem ebben az épületben van elszállásolva, nem tudta?- kérdezte a főorvos. – Ő egy egyedülálló melléképületben lakik, a hatos számú kórteremben, ahol a különösen őrülteket tartjuk. Kövessenek, kérem!
A kórház udvarán bojtorján-, csalán- és vadkendererdő közepette kicsiny melléképület húzódott meg. Bádogteteje megrozsdásodott, kéménye félig bedőlt, a tornácra felvezető lépcső elkorhadt és benőtte a fű, a vakolatnak pedig csak nyomai látszódtak itt-ott.
– Ugye milyen bájos helyen ápoljuk legsúlyosabb betegeinket? – kérdezte a főorvos lelkesen. Kérem, hogy kísérője maradjon kint, amíg maga megvizsgálja őt!- tette hozzá, majd bevezette Mr. Godot-ot a korhadt, kilincsnélküli ajtón.

A beteg, Friedrich Wilhelm és őrzője – az alacsony, vörös orrú és roskatagnak látszó Nyikita – egyedül éltek a hatos számú kórteremben. A fal mocskos-világoskék színű volt, a mennyezet pedig olyan füstös, mint a szénégető viskóé; az ablakokra rács volt szerelve, a padlót pedig három hónapos szemétréteg borította.
A beteg kemény tekintetű férfi volt, félrefésült frizurája és hatalmas bajsza erős vonásait csak még jobban kihangsúlyozták. Nem látszott őrültnek, sőt normálisabbnak látszott majdnem mindenkinél, akivel eddig Mr. Godot hosszú pályafutása alatt találkozott.

Im- ígyen szóla Mr. Godot:
– Szeretem az embert. Téged pedig, ki oly könnyen eldobott magától, téged még jobban szeretlek. Miért tagadtál meg engem?
– S én – felelé a beteg – ugyan miért vonultam kórházba, elzártságba? Nemdenem azért, mivelhogy nagyon, de nagyon szeretem az embert. De téged meg kellett tagadnom, mert már nem élsz.
– Nem élek? Hát nem lélegzem, járok, beszélek ugyanúgy, mint Te?
– Lélegezhetsz, járhatsz, beszélhetsz úgy, mint én, akkor sem élsz már!
– Ne beszélj badarságokat, nem látod, hogy életben vagyok? Az emberek tisztelnek, imádkoznak hozzám, segítek rajtuk, hát teljesen vak vagy?
– Tisztelhetnek, imádkozhatnak, segíthetsz rajtuk, akkor sem élsz már! Meghaltál, mert csak egy bálvány vagy, valódi énednek halvány mása csupán. Meghaltál, mert eredeti értelmedet elvesztetted. Az emberrel való együtt szenvedésed ölt meg téged!
Im- ígyen szóla Friedrich Wilhelm és elővéve egy pisztolyt lelőtte Mr. Godot-ot.

VLADIMIR: Holnap felkötjük magunkat. Szünet Ha csak Godot meg nem jön.
ESTRAGON: És ha megjön?
VLADIMIR: Akkor megmenekültünk. (Leveszi a kalapját – hajdan Luckyé volt -, belenéz, belenyúl, megrázza, visszateszi a fejére)
ESTRAGON: Akkor hát megyünk?
VLADIMIR: Húzd föl a nadrágod!
ESTRAGON: Mit mondasz?
VLADIMIR: Húzd föl a nadrágod!
ESTRAGON: Hogy húzzam le a nadrágom?
VLADIMIR: Húzd föl a nadrágod!
ESTRAGON: Persze, persze. (Felhúzza a nadrágját) Csend
VLADIMIR: Megyünk?
ESTRAGON: Menjünk. 

Nem mozdulnak
Függöny

Németh Margarita

Németh Margarita

Németh Margarita 1990-ben született Debrecenben. A Debreceni Egyetem anglisztika, illetve latin minor szakos hallgatója, a DEIK írója és az Amúgy szerkesztője. Érdekli a japán nyelv és kultúra. Kutatási területe az angol nyelv frazeológiájában és idiómáiban megjelenő humor.

More Posts