Hogyan lehettem volna DEIK-es

Nagyot húzott az általa már igen régóta mélyen tisztelt barna sörösüvegből. Mocsok egy világ, nehéz kortyok, de még csinálja, rádől, iszik, lehunyja szemét, iszik, vedel, egyre még, ahogy már jó ideje teszi. A mindennapok világa már egy ideje kizárta magából, és ezt az ömlengő szemetet, ami körülveszi, már nem is tudja, nem is szeretné megérteni. Van még ugyan valami a levegőben, ami elmúlt évtizedekre emlékeztet, de mindez már puszta keserédes nosztalgia, ahogy az a néhány deci ital is, amit percek óta súlyos gondolatokkal övezve szorongat.

A dizőz konyaktól megittasulva még belebúgja a resti szovjet mikrofonjába az „Ott fogsz majd sírni…” utolsó sorait, hogy aztán beszédes arccal a színpadként szolgáló ócska tákolmányról, gondolataiban dívaként levonulva, néhány suta lépéssel a férfi asztalánál teremjen. Számára ez az egész ügyetlen mozdulatsor nem más, mint megfakult emlékkép, egy megismételhetetlen pillanat, melyet számtalanszor újraél magában. Igen… mikor ott lépdelt a Stefánián azzal a peckes kabarérendezővel.„Hogy is hívták? Ludasi… á, igen. Ludasi… már emlékszem.”

– Akar valamit? – hasított agyába a rekedtes férfihang.

– Hogy… ööö… mi az?

– Mondom, akar valamit? – ismételte meg az illető.

– Én? Csak egy cigarettát – válaszolt a madám.

– Úgy. Értem. Azt hittem, beszélgetni szeretne.

– Magával? Ne nevettessen.

A férfi előhúzott egy meggyötört szálat az ezüst Kossuth viseltes csomagjából, majd átnyújtotta neki.

– Ennyi? – kérdezte az asszonyt.

A nő szíve – talán a konyak hatására – megesett rajta, s válaszolt:

– Tudja mit? Itt maradok magával. Csak árulja már el a nevét…

– János vagyok.

– Magda.

– Örülök a szerencsének.

– Milyen szerencsének, maga istenadta? Hát nem látja? Nem veszi észre mivé lettünk? – fakadt ki a nő.

János könnyes szemmel nézett a madámra.

– Hát mivé? Ha már olyan okos…

– Áh… nehéz ez. Valaha Pesten… a kabaré… vacsorák az étteremben… bálok…

– Akkor csak ne panaszkodjon, kérem.

A nő furcsállóan pillantott a férfira, mire János folytatta:

– Ezelőtt harmincöt évet húztam le melósként. Nem mondom, hogy irgalmatlan jó világ volt, meg hát a szabadság, ugye, meg a szovjetek… No de mindegy is. Az asszony otthon két gyerekkel, étel volt, ami meg lecsúszik, az lecsúszott akkor is. Aztán két év külföld, mire hazaértem, már volt egy féléves kisfiam is.

– Hogy mondja? – vágott közbe kérdőn Magda.

– Igen. A villanyóra-leolvasó az apja.

– Ühüm.

– Aztán meg ugye az ivás. Valahogy felejteni is kellett… Elvégre volt miből. De jött a váltás, asszony, gyerekek sehol, azóta állítólag már Lajosmizsén vannak szolgálati lakásban. Közben összeállt egy mérnökkel. No de oda se neki… legalább jól tartja, hogy az íz egye meg ott, ahol van. Azóta se pénz, se posztó. A telephely bezárt, a munkaügyiben nem tudtak mást intézni, a telepen nem kellek… A reszelőgyári melósok ideje lejárt… Csak az ital. A nemzedékek itt fenekednek egymás ellen az orrom előtt, közben pedig tízezrek sodródnak hozzám hasonló helyzetbe. Hát érti ezt?

Magda egykedvűen bámult maga elé, s tagoltan, mélabúval ajkain kinyögte:

– Itt felejtettek minket…

A színpadról néztem végig ezt a rövid, ám annál súlyosabb párbeszédet. Gitáromat a tokjába téve az utolsó kortyokat is magamhoz vettem, majd lesétáltam onnan. Elköszönve a Szamosi Pistától, aki tavaly decemberben vette át a csehót, s aki egy húszast dobott fizetségként, kiléptem az utcára. Tudtam, hogy a rezsire nem futja. Úgy döntöttem hát, hogy gazembernek állva, ahogy annak idején III. Richárd is tette, eljövök közétek, hogy meséljek azokról a Jánosokról és Magdákról, akik kishazánkban vak homályban tengődnek ezekben a nyomorult időkben. Így lettem hát DEIK tag…

Gesztelyi Hermina Ágnes

Gesztelyi Hermina Ágnes

Gesztelyi Hermina Ágnes 1990-ben született. Jelenleg a Debreceni Egyetem, valamint időszakosan a Göttingeni Egyetem magyar és germanisztika szakos hallgatója. A DEIK szerzője, írásai az Amúgyban jelentek meg. Fő kutatási területe az irodalmi önéletírás.

More Posts