Éjjel az utcán

Magányos hősnek bélyegezve jártam az utcákat. Kardom oldalamon bármikor készen állt, hogy hívó szavamra vérben fürödjön. Segítettem az elesetteken, üldöztem a gonoszt. A világ mocskába merülve éltem, a fény csupán egy pislákoló gyertya lángjaként ért el hozzám. Egy idő után a jó gonosszá fajzott el, s jóba fordult a gonosz.

Összezavarodtam.

Sem cigim füstjében, sem italom borostyán nedűjében nem találtam választ a kérdéseimre.

Miért változott a világ? S én miért nem?

Kardomat lassan rozsda lepte el. Hosszú, sötét bőrkabátomon rágcsálók ütöttek lyukat. Napszemüvegem eltört. Arcom ráncos lett, hitem megkopott, becsületem italba fulladt, büszkeségem pedig cigim füstjében szállt tova.

Már nem a jót kutattam éjszakánként az utcák sűrűjében, hanem magamat. Összetört identitásom, megfakult képregények oldalairól, gúnyosan mosolygott vissza rám.

,,Divatja múlt.” ,,Nyugodj békében.” ,,Le a cigivel!”

Üldözőbe vettek a szavak, és már én voltam a préda. Régi idők bálványa, idejétmúlt eszmék, ideálok megtestesülése.

Személyiségem bizonytalanul ingadozott üres elmémben. Mihez kezdjek? Vár rám még valami az életben?

Éjjel kettőkor egy kocsma mellett lépdeltem, mikor onnan kiszűrődő jókedvű társalgásra, nevetgélésre lettem figyelmes.

,,Jééé, korombeliek!” – futott át az agyamon.

,,Illetve lennének, ha nem volnék így leamortizálva.”

Félénken toporogtam a barátságos fényekbe öltözött, hatalmas ablak előtt.
Menjek be? Ne menjek? Mit szólnának, ha odalépnék hozzájuk? Elzavarnának? Befogadnának? Koldusnak néznének, és egy kis alamizsna kíséretében kitessékelnének? Gondolataimba merülve nem is vettem észre, hogy egyikük kilépett az ajtón. Egy doboz cigit kotort elő ruhájából, majd gyújtó után matatott.

– Bocsi, van tüzed? – fordult felém barátságos mosollyal az arcán. Ez az önkéntelen gesztus szívembe markolt. Rég volt, hogy valaki így szólt volna hozzám.
– Persze – nyújtottam felé sajátom. Nagyot szívott a cigiből, miközben pillantását mélyen az enyémbe fúrta.

– Kérsz egyet? – kedvességgel átitatott hangjától szívem izgatottan ugrott egyet.
– Ha nem bánod – mondtam, majd a felém néző dobozból, óvatosan kivettem egy szálat.
– Dehogy! – közben már rá is gyújtottam, majd mindketten csendben élveztük tovább a szervezetünkbe jutó nikotin hatását.

– Vársz valakire? – kérdezte ő.

– Nem.

– És nem akarsz bejönni? Esetleg csatlakozhatnál hozzánk. Érdekesnek tűnsz, és mi szeretünk új embereket megismerni.

Meglepetten meredtem a felém mosolygó arcra. Komolyan? Tátva maradt számat hamar becsuktam, majd félénken bólintottam.

Ő kedélyesen beszélt tovább. Valami műhelyt és egyetemet emlegetett.
Nem figyeltem, teljesen elmerültem szenvedélyes testbeszédében, hangjának lágy tónusában.
Mikor végeztünk ciginkkel, beléptünk a kocsmába.

Nevetés, füst, meleg, élet, színek tódulnak agyamba. Felfogni nem lehet őket, csupán élvezni.
– Hé! Mindenki! – állt az asztal elé kísérőm. – Hoztam egy érdekes embert – mondta, majd leült a társaihoz, míg én állva maradva néztem farkasszemet a többiekkel.

Mit kellene mondanom? Mit kellene csinálnom?

– Gyere, ülj le! – szorít nekem helyet egy érces hang.

– Itt egy sör – tol elém egy üveget egy kedves női kéz.

Vári Beáta

Vári Beáta

Vári Beáta 1989-ben született Vásárosnaményban. A Debreceni Egyetem kommunikáció- és médiatudomány szakos hallgatója. Manga-, anime-, valamint filmfüggő. Újságíróként szeretne dolgozni. A DEIK tagja, írásai az Amúgyban és a KULTer.hu oldalon jelentek meg.

More Posts